Docencia 2.0 o presente e futuro da educación

OLA DE NOVO!

Para os que aínda non vos decidichedes a matricularvos no curso "PREPARATE PARA A DOCENCIA 2.0", aquí vos deixamos esta nova entrada:

Dende a revolución industrial ata os nosos días, sucederonse cambios transcendentais en todos os aspectos. Os docentes de hoxe enfrontanse a estudantes que nacen na era da información, o que os converte en nativos dixitais, creativos, autodidactas, innovadores... É por iso que os profesores deben asumir novas formas de educar con novos métodos e ferramentas, e para iso debense apropiar das novas tecnoloxías. 

Dende a aparición de Internet ata os nosos días non podemos dicir que a nosa sociedade está totalmente globalizada, xa que hai lugares que aínda non teñen acceso a estes medios. Con todo, aos poucos fomos conseguindo que a tecnoloxía chegue a todos os espazos. A sociedade da información a través das TIC pretende formar aos cidadáns con novas capacidades para o que require de novas formas de aprender e educar. Entre esas novas formas temos os estudos interactivos a distancias, e- learning, o ensino virtual, teleformación, o uso de contornas virtuais de ensino e as súas diferentes ferramentas web, uso de redes sociais, entre outros.
Todo isto propón a adopción de novos roles e actitudes; tanto en alumnos como profesores, os cales deberán adquirir unha serie de actitudes e competencias no ámbito tecnolóxico, como habilidades para o manexo da información, así como empregar de forma correcta unha linguaxe e uns códigos acorde co tecnolóxico. O papel do docente será por tanto de consultor, colaborador, titor virtual, deseñador, mediador, xestor do coñecemento, orientador e  evaluador continuo.
Coas TIC, a educación adquire unha visión innovadora. O tempo é un factor importante na sociedade do coñecemento e grazas a esta nova sociedade, facemos un uso do tempo máis rendible e en contextos cada vez mais diversos. Co uso educativo das TIC, esta sociedade do coñecemento pretende fomentar o espírito crítico, estimular a creatividade, impulsar o traballo colaborativo, incentivar a capacidade para procesar información e estruturar as informacións.
O docente 2.0 debe ser espontáneo, flexible, innovador, elocuente, creativo, colaborador, experto en contido, social, comunicativo, investigador e por sobre todas as cousas capaz de conectarse ao estudante con  empatía e desexos de construír xunto a ál unha aprendizaxe efectiva e significativa.
En conclusión, a apropiación das tecnoloxías da información e a comunicación é requisito indispensable para  enrumbarse cara a unha sociedade do coñecemento, na medida en que aquelas facilitan a xestión do coñecemento. Esta sociedade, componse á súa vez dunha combinación  sinérgica de diferentes fontes de aprendizaxe como a radio, prensa, televisión, libros, Internet e ante todo, tendo á educación como un alicerce esencial que logrará construír seres innovadores, de pensamento crítico, creativo e científico, tendo en conta que a formación é por si soa xeradora de coñecemento e que este se constitúe na base desta sociedade. Tanto é así, que o novo rol do docente vai estreitamente ligado ao uso e apropiación destas ferramentas así como ao cambio de actitude ante os feitos e cambios sociais que estamos a vivir.

Gustaríanos ademáis deixarvos un par de enlaces que poden ser da vosa interese:

E un interesante video que fala sobre o rol do docente 2.0, que é  un extracto da conferencia inaugural "Aprendizaje social y abierto en la escuela 2.0" a cargo de Dolors Reig no II Congreso Escuela 2.0 celebrado durante os días 13, 14 y 15 de abril de 2011:

 

Esperamos ter despertado en vos a premura por matricularvos a este interesante curso da Universidade de Verán da USC.

ATA MÁIS VER!

Comentarios